Polish Closing Message - Lay Fast for Priests 2022

Od siedemnastu lat św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza jest Patronką Świeckiego Postu dla Kapłanów. Z nieba, a przez nas, w milczeniu i z miłością realizuje to, co było jej pragnieniem za życia, aby zostać misjonarką. Sprawiła, że post za kapłanów, który rozpoczęła przed laty w Stanach Zjednoczonych, stał się światowym postem za kapłanów. W tym roku my, ludzie ze 172 krajów, złożymy ofiarę za wszystkich kapłanów - tych, którzy byli, tych, którzy są i tych, którzy dopiero otrzymają święcenia. Razem, jutro, będziemy modlić się modlitwą, którą sama napisała. Oto ta właśnie modlitwa:

O Jezu, wieczny Kapłanie,

zachowaj swoich kapłanów w schronieniu Twego Najświętszego Serca,

gdzie nikt nie może ich dotknąć.

Zachowaj nieskażone ich namaszczone ręce,

które codziennie dotykają Twego Najświętszego Ciała.

Zachowaj nieskażone ich usta,

codziennie oczyszczane Twoją Krwią Przenajdroższą.

Zachowaj czyste i nieziemskie ich serca,

zapieczętowane wzniosłym znakiem kapłaństwa.

Niech Twoja Święta Miłość otoczy ich i

Niech Twoja Święta Miłość otoczy ich i osłoni przed zarażeniem świata.

Pobłogosław ich pracę obfitym owocem i

niech dusze, którym służą, będą ich radością i pociechą tutaj, 

a w niebie ich piękną i wieczną koroną. 

Amen.


POST ZA KAPŁANÓW

ARK Ministries

www.annaprae.com
No comments:

Post a Comment

Thank you and may our tender God continue to bless you with His great Love.
ARK MINISTRIES - www.annaprae.com